Hotline: 0971 001 335

ABS 535

Kích thước tiêu chuẩn của CỬA NHỰA ĐÀI LOAN : - 800x2.100 ; 900x2.200 - Ngoài ra, chúng tôi còn nhận sản xuất theo kich thước yêu cầu của khách hàng.

Liên hệ: 0971 001 335 – 0905 936 900
Liên hệ

Mô tả chi tiết


đây là giới thiệu chi tiết